Digipalvelut

INKA-hankkeessa kehitettiin ja käytettiin laajasti erilaisia digipalveluita työllisyyden edistämiseksi.

Monenväliset puhelut ja videopuhelut

Poikkeusaikana tarve monenvälisiin puheluihin ja videoyhteyden tarjoaviin palveluihin on lisääntynyt. Whatsapp & Messenger käyttöönoton pikaopas löytyy täältä.