Kykyviisari

Kykyviisari on maksuton palvelu, jonka avulla voi selvittää työkykyyn ja hyvinvointiin liittyviä omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Se on suunnattu yksityishenkilöille ja työllistymistä edistävissä palveluissa toimiville ammattilaisille.

Kykyviisari hyödyttää myös päättäjiä, sillä se tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Kykyviisari-menetelmää kehitettiin Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos Solmu -ESR-koordinaatiohankkeessa (1.10.2014-30.9.2020).