Osaamisbotti

Osaamisbotti yhdistää digipalvelun ja henkilökohtaisen tuen botin avulla. Sen avulla syntyy mm. osaamiskortti ja asiakasohjausta sopiviin opiskelu- ja työpaikkoihin.