INKA Satakunta -projekti kehittää uusia työllistymistä edistäviä palvelumalleja

1.8.2018 – 31.12.2020

Palveluiden vaikuttavuuden kehittäminen on työmme kantava ajatus. Työn ja tekijän kohtaannon parantuessa työnhakija saa oikea-aikaisen tuen työllistymiseen ja yritys osaavaa työvoimaa. Pilotoimme uusia työllisyyttä edistäviä palveluja henkilöasiakkaille Satakunnassa. Keskitymme rekrytointi- ja osaamispalveluiden kokonaisuuksiin, toimimme sote- ja työllisyyspalveluiden yhdyspinnoilla.

Yhdessä olemme enemmän!

Pilotoimme uusia palvelukokonaisuuksia. Toimimme asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota ja palvelumuotoilua hyödyntäen. Luomme foorumeita, jotka tarjoavat ajan ja paikan viranomaisten, asiakkaiden ja palveluntuottajien kehittämisyhteistyöhön. Aktiivinen, avoin keskustelu palveluiden tuottajien, viranomaisten, kuntien ja kolmannen sektorin välillä on tapamme toimia.

Uusia malleja työllistymisen edistämiseksi

Satakunta on osa Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen aluetta. Uudet yksilöllisyyttä ja yritysten tarpeita huomioivat palvelumallit auttavat työnhakijoiden ja työvoiman kysynnän kohtaamista. Tuen tarpeen tunnistamista ja palveluohjausta kehittämällä myös monialaista tukea tarvitsevat ja maahanmuuttajat voivat työllistyä entistä joustavammin. Uudet digitaaliset palvelut tukevat palveluntarjoajien, viranomaisten ja asiakkaiden mukautumista uuteen toimintaympäristöön. Huomioimme kehittämistyössämme kokeiltavien digitaalisten palvelujen yhteensopivuuden uudistuvaan kansalliseen digiarkkitehtuuriin.

Hankkeen suunnittelu ja tavoitteiden määrittely

INKA Satakunta -projektin suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn on osallistunut TE-toimisto, palveluntuottajia, alueen kuntien edustajia sekä kolmannen sektorin toimijoita. Hankesuunnitelmaa on käsitelty kasvupalvelujen valmisteluryhmässä, jossa on edustajia VATE:sta (maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin), Satakuntaliitosta, Satakunnan TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta. Porin ja Rauman kaupunkien kanssa on laadittu kumppanuussopimukset. Valmistelussa on hyödynnetty myös SataPolku -hankkeen tuloksia.