Kumppanit, rahoittaja ja ohjausryhmä

Kumppanit

Kumppanuusverkostoomme kuuluvat mm. TE-palvelut, TYP-toiminta, kunnat, palveluntuottajat, yritykset, välityömarkkinatoimijat, Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttama MARKE-hanke, muut hankkeet Satakunnassa ja muut vastaavat projektit valtakunnallisesti sekä ulkoinen arvioija. Palvelujen käyttäjät, työttömät työnhakijat, ovat mukana asiakaskehittäjäryhmän, teemaryhmien ja uudenlaisten pilottien kautta. Asiakkaiden näkökulma on tärkeä, jotta hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan todentaa.

Rahoittaja

Rahoittaja mahdollistaa projektin toteutuksen, sekä neuvoo ja opastaa tarpeen mukaan toiminnassa.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä välittää omien taustaorganisaatioidensa viestejä hankkeelle sekä vastavuoroisesti välittää tietoja hankkeen toiminnasta omalle toimijasektorilleen.

Ohjausryhmässä on rahoittajan ja taustaorganisaation edustajien lisäksi edustus TE-toimistosta, kunnista, järjestöistä, yrityksestä ja oppilaitoksesta

Yhteistyö Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa

Palveluiden ja markkinoiden kehittämisessä teemme vertaisyhteistyötä erityisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen MARKE – palvelumarkkinoiden kehittäminen -hankkeen kanssa. Tieto kumuloituu ja palvelumallit juurtuvat.

Marke-kehittämishanke (ESR) aloitti toimintansa elokuun 2018 alussa. Hankkeella on kaksi kehittämistyön kärkeä: uudenlaiset palvelut TE- ja sote-palvelujen yhdyspinnoilla vaikeasti työllistettäville asiakkaille ja laadulliset tulosperusteet määrällisten tulosten tukena hankinnoissa

Kunnari-valmennuspalvelu tarjoaa yksilöllistä valmennusta työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Palvelu koostuu 25 päivää kestävästä, ryhmä- ja yksilöohjausta sisältävästä valmennusjaksosta. Palvelussa mm. kartoitetaan tämän hetken elämäntilanteesi, käydään läpi osaamista ja urasuunnittelua, tarkastellaan työmarkkinatilannetta ja mietitään työnhakuasi. Lisäksi etsimme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi ja työllistymistilanteesi parantumiseen. Valmennuspalvelu on osa TE-palveluja. Palvelussa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden (esim. TE-palvelut ja kunnan palvelut) välillä tarpeen mukaan – asiakasta kuunnellen.

Satakunnassa toimivia työllistymistä edistäviä hankkeita

Tähän keräämme tietoa Satakuntalaisista hankkeista, jotka kehittävät työllistymistä edistäviä palveluja. Huom! Sivun rakentaminen on kesken – mikäli haluat lisätä tietoja omasta hankkeestasi tähän, ota yhteyttä!

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi

Hankkeen yhteyshenkilö: Eveliina Kaukkila

Sähköposti: eveliina.kaukkila@tuni.fi

Facebook –sivut: https://www.facebook.com/ASTehanke/

www –sivut: https://blogs.tuni.fi/aste/

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi –hanke koordinoi ja kehittää uusia väyliä yhteistyöhön yliopisto-opiskelijoiden ja työelämän välillä. Tarkoituksena on tuoda yhteen satakuntalaiset yliopisto-opiskelijat, akateemisesti koulutetut työnhakijat ja sote-alan palveluntuottajat.

Kyseessä on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hanke Porin yliopistokeskuksessa (2018-2020), jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Digimieli

Hankkeen yhteyshenkilö: Sari Merilampi

Sähköposti: sari.merilampi@samk.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulun Digimieli -hankkeen tavoitteena on nuorten työllistymisedellytysten ja mielen hyvinvoinnin edistäminen sekä monialaisen yhteistyön edistäminen teknologian keinoin.

Toiminta-aika: 1.2.2018 -31.8.2020.

Kestävä kehitys mikro – ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi

Hankkeen yhteyshenkilö: Ulla Jaakkola

Sähköposti: ulla-maarit.jaakkola@tuni.fi

www –sivut: https://projects.tuni.fi/kekeos

Toiminta-aika: 1.8.2017-31.7.2020

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

Toteuttajat: Tampereen yliopisto (Pori), Prizztech Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on täydentää mikro- ja pk-yritysten henkilöstön ja johdon osaamisen uudistamista kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Huomioon otetaan kestävän kehityksen kaikki kolme osa-aluetta: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen osa-alue. Hanke sisältää kaksi osaa: kestävän kehityksen kartoituslomakkeen suunnittelun sekä tuottamisen ja yrityksille suunnitellun kestävän kehityksen koulutuspilotin luonnin.

Lukion työelämäkumppanit

Hankkeen yhteyshenkilö: Porin osahankkeenkoordinaattori Jussi Pöllänen

Sähköposti: jussi.pollanen@edupori.fi

www –sivut: http://www.koulutustakuu.fi/lukiokumppanit/

Hankkeen toiminta-aika: 1.10.2018-28.2.2021

Hankkeen tavoitteena on Satakunnan alueen lukioiden ja yritysten uusien yhteistyömallien ja toimintatapojen luonti sekä niiden levittäminen. Opiskelijat voivat kasvattaa tietouttaan Satakunnan alueen yrityksistä, sekä niiden tarjoamista työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksista. Myös uusia oppimisympäristöjä oppilaille on pyrkimyksenä löytää satakuntalaisista yrityksistä.

Winkkari

Hankkeen yhteyshenkilö: Katri Tuuha

Sähköposti: katri.tuuha@winnova.fi

Facebook-sivut: www.facebook.com/winkkarihanke

www-sivut: https://www.winnova.fi/winnova/hankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/winkkari.html

Toteutusaika: 02.10.2017–31.12.2019

Rahoitusohjelma: ESR 2014-2020

Winkkari -hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden siirtymistä työelämään, sekä erityisesti nuorten työnhakijoiden hakeutumista jatkokoulutuksiin. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös työnantajat ja –yhteisöt, jotka tarjoavat opiskelijoille työllistymismahdollisuuksia. Winkkari –ohjauspisteitä on perustettu sekä Poriin että Raumalle WinNovan oppilaitoksiin. Ohjauspisteiltä saa muun muassa henkilökohtaista ohjausta työnhakuun ja Winkkari järjestää myös työnhaun pop up –tapahtumia.