Kumppanit, rahoittaja ja ohjausryhmä

Kumppanit

Kumppanuusverkostoomme kuuluvat mm. TE-palvelut, TYP-toiminta, kunnat, palveluntuottajat, yritykset, välityömarkkinatoimijat, Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttama MARKE-hanke, muut hankkeet Satakunnassa ja muut vastaavat projektit valtakunnallisesti sekä ulkoinen arvioija. Palvelujen käyttäjät, työttömät työnhakijat, ovat mukana asiakaskehittäjäryhmän, teemaryhmien ja uudenlaisten pilottien kautta. Asiakkaiden näkökulma on tärkeä, jotta hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan todentaa.

Yhteistyö Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa

Palveluiden ja markkinoiden kehittämisessä teemme vertaisyhteistyötä erityisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen MARKE – palvelumarkkinoiden kehittäminen -hankkeen kanssa. Tieto kumuloituu ja palvelumallit juurtuvat.

Marke-kehittämishanke (ESR) aloitti toimintansa elokuun 2018 alussa. Hankkeella on kaksi kehittämistyön kärkeä: uudenlaiset palvelut TE- ja sote-palvelujen yhdyspinnoilla vaikeasti työllistettäville asiakkaille ja laadulliset tulosperusteet määrällisten tulosten tukena hankinnoissa

Kunnari-valmennuspalvelu tarjoaa yksilöllistä valmennusta työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Palvelu koostuu 25 päivää kestävästä, ryhmä- ja yksilöohjausta sisältävästä valmennusjaksosta. Palvelussa mm. kartoitetaan tämän hetken elämäntilanteesi, käydään läpi osaamista ja urasuunnittelua, tarkastellaan työmarkkinatilannetta ja mietitään työnhakuasi. Lisäksi etsimme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi ja työllistymistilanteesi parantumiseen. Valmennuspalvelu on osa TE-palveluja. Palvelussa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden (esim. TE-palvelut ja kunnan palvelut) välillä tarpeen mukaan – asiakasta kuunnellen.

 

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoittaja mahdollistaa projektin toteutuksen, sekä neuvoo ja opastaa tarpeen mukaan toiminnassa.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä välittää omien taustaorganisaatioidensa viestejä hankkeelle sekä vastavuoroisesti välittää tietoja hankkeen toiminnasta omalle toimijasektorilleen.

Ohjausryhmässä on rahoittajan ja taustaorganisaation edustajien lisäksi edustus TE-toimistosta, kunnista, järjestöistä, yrityksestä ja oppilaitoksesta