Taidoilla töihin ja Homma haltuun-pilotit ovat käynnistyneet!

Pilotit

Projekti pilotoi uudenlaisia palvelukokonaisuuksia. Tärkeää meille on palveluiden kokonaisvaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys. Digitalisoituminen ja sen tuomat uudet toimintatavat ja palvelut sekä työn murros yhteiskunnassa haastavat meidät kaikki. Yhdistämällä henkilökohtaisia ja digi-palveluja sekä erilaisia palveluntuottajia löydämme innovatiivisia palveluiden yhteistuottamisen tapoja, jotka huomioivat asiakkaiden ja työllistävien yritysten yksilölliset tarpeet. Pilotoimme palveluja sekä henkilö-asiakkaille että asiantuntijoille ja keräämme kokemuksia näistä tiedolla johtamisen tueksi. Asiakaskehittäjäryhmä SATASIA ja palvelumuotoilu ovat osa kehittämistyötä.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun keinoja voidaan käyttää palveluiden kehittämisen eri vaiheissa. Rekrytointiin liittyvissä piloteissa työllistävät yritykset ovat tärkeä sidosryhmä, heidän tarpeitaan ja kokemaansa lisäarvoa selvitetään eri tavoin. Palvelumuotoilun tuloksena syntyy asiakasarvoa sekä työnhakija-asiakkaalle että rekrytoivalle yritykselle.

Asiakaskehittäjäryhmä SATASIA

Asiakkaan näkökulma on tärkeintä palveluiden kehittämisessä. SATASIA-ryhmäläiset tuovat esiin erilaisia tarpeita, keräämme palautetta mm. haastatteluin ja ryhmässä voi halutessaan kokeilla erilaisia digipalveluja.

 

Homma haltuun!

Pilotissa testataan nopean työllistymisen palvelumallia sote- ja kasvupalvelujen rajapinnassa oleville ja kansainvälisen taustan-asiakkaille. Kokeilemme uusia digitaalisia työkaluja ja tuen tarpeen tunnistamisen, palveluohjauksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä tukevia elementtejä tiedolla johtamisen tueksi.

Palveluntuottajat: Satakoulutus/Motive Group Oy & Amiko Pori Oy

Tavoite: kokeilla uutta nopeaa työllistymistä edistävää palvelumallia

Kokeiltavat palvelumodulit:

Suomen kielitaidon kehittyminen – tuetaan erityisesti työelämäkielen suhteen sekä ryhmämuotoisena palveluna että ohjatusti työssä oppimalla

Kykyviisari Digityökalu tuen tarpeen tunnistamisen, palveluohjauksen kehittämiseen ja palvelun vaikuttavuuden arviointiin

MyGoals INKAssa kehitetty täysin uusi asiakkaan osaamisen tunnistamista, työllistymistä, digitaitoja ja elämänhallintaa ratkaisukeskeisesti tukeva mobiilisovellus. Sisältää kolme teemaa: työllistyminen, hyvinvointi ja talouden hallinta. Sovelluksessa kokeillaan tekoälyominaisuutta sopivan työn tai koulutuksen etsinnän tukemiseen.

Työskentelyjakson arviointilomake Tukee asiakkaan tavoiteorientaatiota, sopivan polun löytymistä myös palvelun jälkeen ja yhteistyötä työllistävän organisaation kanssa.

Omavalmentaja tukee asiakasta ja työnantajaa koko palveluprosessin ajan

Aikataulu: 5/2019 – 7/2020.

Taidoilla töihin!

Pilotissa luodaan informaalin osaamisen tunnistamiseen ja yritysten osaamistarpeita vastaava toimintamalli.

Palveluntuottajat: Headai Oy:n ja BearlT Oy:n sekä Osaamisbotti Oy:n yhteinen palvelukokonaisuus

Tavoite: Muotoilla uusi toimintamalli, jolla tunnistetaan tarkasti yritysten työvoimatarpeet, työttömien työnhakijoiden informaali osaaminen ja kohtautetaan nämä tuloksellisesti.

Uudet kokeiltavat elementit: Digitaalisuutta ja tekoälyä sisältävät palvelumallit

Kohderyhmä: Nuoret, työttömät sekä työttömyysuhan alla olevat ja potentiaaliset työllistävät yritykset

Aikataulut: Headai 27.5.2019-31.5.2020 ja BearIT 1.8.2019-31.7.2020

Täällä voit kokeilla Microcompetensies-palvelua!