Tutustu Yhdessä! - pilotin tarjouspyyntöön (skrollaa alas) ja tarjoa uusi ratkaisu 22.5.2020 mennessä!

Pilotit

Projekti pilotoi uudenlaisia työllistymistä edistäviä palvelukokonaisuuksia. Tärkeää meille on palveluiden kokonaisvaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys. Digitalisoituminen ja sen tuomat uudet toimintatavat ja palvelut sekä työn murros yhteiskunnassa haastavat meidät kaikki. Yhdistämme henkilökohtaisia ja digi-palveluja sekä erilaisia palveluntuottajia. Näin löydämme innovatiivisia palveluiden yhteistuottamisen tapoja, jotka huomioivat erilaiset yksilölliset tarpeet. Pilotoimme palveluja henkilö-asiakkaille, yrityksille ja asiantuntijoille samalla keräten kokemuksia tiedolla johtamisen tueksi.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun tarkoitus on suunnitella palvelukokemus käyttäjälähtöisesti siten, että se vastaa käyttäjän tarpeita ja toisaalta huomioi palveluntarjoajan liiketaloudelliset reunaehdot. Ensin siis on mietitty kuka on muotoiltavan palvelun asiakas – se jolle palvelusta on eniten hyötyä.

INKA palvelumuotoilee yhdessä eri toimijoiden kanssa palveluja monelle eri asiakasryhmälle:

 • Työllistymistä edistävissä palveluissa toimiville asiantuntijoille
  • Mm. uudet (digitaaliset) työkalut tai uudet tavat käyttää niitä, koulutukset, seminaarit, hackathonit, jne.
 • Työllistäville yrityksille
  • Mm. yhteistyöfoorumeja ja uudenlaisia valmennuspalveluja; tarjoamme työlle tekijöitä ja tukea työntekijän integroitumiseen uuteen työyhteisöön
 • Työnhakijoille mm. uusia digi- tai henkilökohtaisia palveluja ja näiden yhdistelmiä

Asiakaskehittäjäryhmä SATASIA

 • SATASIA-asiakaskehittäjät ovat tuoneet esiin erilaisia henkilöasiakkaiden tarpeita. Heidän mukaansa työllistymistä tukevissa palveluissa tärkeää on mm:
  • Helppous, yksinkertaisuus ja selkeys
  • Ratkaisukeskeisyys
  • Yksilöllisyys
  • Saavutettavuus
  • Oikea-aikaisuus
  • Sensitiivisyys
  • Joustavuus
  • Yhteensopivuus muiden palvelujen kanssa (esim. taloudelliset tuet)

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa SATASIA-toiminnasta

 

Homma haltuun!

Pilotissa testataan nopean työllistymisen palvelumallia sote- ja kasvupalvelujen rajapinnassa oleville ja kansainvälisen taustan-asiakkaille. Kokeilemme uusia digitaalisia työkaluja ja tuen tarpeen tunnistamisen, palveluohjauksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä tukevia elementtejä tiedolla johtamisen tueksi.

Palveluntuottajat: Satakoulutus/Motive Group Oy & Amiko Pori Oy

Tavoite: kokeilla uutta nopeaa työllistymistä edistävää palvelumallia

Kokeiltavat palvelumodulit:

Suomen kielitaidon kehittyminen – tuetaan erityisesti työelämäkielen suhteen sekä ryhmämuotoisena palveluna että ohjatusti työssä oppimalla

Kykyviisari Digityökalu tuen tarpeen tunnistamisen, palveluohjauksen kehittämiseen ja palvelun vaikuttavuuden arviointiin

MyGoals INKAssa kehitetty täysin uusi asiakkaan osaamisen tunnistamista, työllistymistä, digitaitoja ja elämänhallintaa ratkaisukeskeisesti tukeva mobiilisovellus. Sisältää kolme teemaa: työllistyminen, hyvinvointi ja talouden hallinta. Sovelluksessa kokeillaan tekoälyominaisuutta sopivan työn tai koulutuksen etsinnän tukemiseen.

Työskentelyjakson arviointilomake Tukee asiakkaan tavoiteorientaatiota, sopivan polun löytymistä myös palvelun jälkeen ja yhteistyötä työllistävän organisaation kanssa.

Omavalmentaja tukee asiakasta ja työnantajaa koko palveluprosessin ajan

Aikataulu: 5/2019 – 7/2020 – aikataulu joustaa ja jatkuu poikkeustilassa syksyllä 2020

Taidoilla töihin!

Pilotissa luodaan informaalin osaamisen tunnistamiseen ja yritysten osaamistarpeita vastaava toimintamalli.

Palveluntuottajat: Headai Oy:n ja BearlT Oy:n sekä Osaamisbotti Oy:n yhteinen palvelukokonaisuus

Tavoite: Muotoilla uusi toimintamalli, jolla tunnistetaan tarkasti yritysten työvoimatarpeet, työttömien työnhakijoiden informaali osaaminen ja kohtautetaan nämä tuloksellisesti.

Uudet kokeiltavat elementit: Digitaalisuutta ja tekoälyä sisältävät palvelumallit

Kohderyhmä: Nuoret, työttömät sekä työttömyysuhan alla olevat ja potentiaaliset työllistävät yritykset

Aikataulut: Headai 27.5.2019-31.5.2020 ja BearIT 1.8.2019-31.7.2020

Täällä voit kokeilla Microcompetensies-palvelua!

 

Uutta nyt -Yhdessä!

INKA Satakunta ostaa kokeiluja, joilla tiivistetään työllisyyttä edistävien toimijoiden kumppanuutta ja testataan uusia palveluita!

Kevään poikkeustilanne on vaikuttanut työllistymisen edistämisen parissa toimivien yhdistysten ja yritysten arkeen. Se on muodostanut tarpeen etsiä ja kehittää nopeasti yhdessä uusia toimintatapoja entisten mallien lisäksi uusilla ja yllättävilläkin tavoilla.

INKA Satakunta -projekti hankkii enintään neljä 1000-2500 euron (+ ALV) arvoista kokeilua, jotka edistävät

A) Satakunnan alueella uusien kumppanuusverkostojen luomista (esim. yhdistys-yritys-osuuskunta),
B) Yhdessä tarjottavien palveluiden kehittymistä, joilla autetaan työttömiä sekä työttömyysuhan alla olevia tai
C) Uusien toimintamallien syntyä, joilla toimijat yhdessä reagoivat poikkeustilan aiheuttamiin vaikutuksiin.

Kokeilut toteutetaan julkisena pienhankintana. INKA Satakunta on määrittänyt tarpeen eli ratkaistavan ongelman, ei ratkaisua. Palveluntarjoajan vastuulla on esittää kokeiluidea, joka vastaa johonkin edellä mainituista aiheista sekä toteuttaa ja testata uutta kokeileva ratkaisu.

Miten osallistua?

– Tutustu tarjouspyyntöön
– Kokeilujen kesto 1-3 kk, toteutus 6-10/2020.
– Kokeilu tulee toteuttaa Satakunnan alueella. Tarjoaja voi esittää tarkempaa aluetta.
– Tarjous ja kokeilun toteutussuunnitelma tulee toimittaa kirjallisena PDF-muodossa 22.5.2020 klo 16.15 mennessä paivi.lankoski-raitio@ely-keskus.fi