Tutustu uusiin Yhdessä! - pilotin toimintamallikokeiluihin alla!

Pilotit

Projekti pilotoi uudenlaisia työllistymistä edistäviä palvelukokonaisuuksia. Tärkeää meille on palveluiden kokonaisvaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys. Digitalisoituminen ja sen tuomat uudet toimintatavat ja palvelut sekä työn murros yhteiskunnassa haastavat meidät kaikki. Yhdistämme henkilökohtaisia ja digi-palveluja sekä erilaisia palveluntuottajia. Näin löydämme innovatiivisia palveluiden yhteistuottamisen tapoja, jotka huomioivat erilaiset yksilölliset tarpeet. Pilotoimme palveluja henkilö-asiakkaille, yrityksille ja asiantuntijoille samalla keräten kokemuksia tiedolla johtamisen tueksi.

Tarjouspyyntö – kokeilut syksy 2020

Tarjouspyyntö: INKA Satakunta -projekti hankkii kokeiluja, joilla tiivistetään työllisyyttä edistävien toimijoiden kumppanuutta ja testataan uusia palveluja. Hankinnan kuvaus ja ratkaistava ongelma:

INKA Satakunta -projekti hankkii 2 500 – 10 000 euron arvoisia (+alv) kokeiluja, jotka edistävät kekseliäästi työllisyyttä Satakunnan alueella

 • Uusien kumppanuusverkostojen luomista (esim. yhdistys-yritys)
 • Uusien yhdessä tarjottavien palveluiden kehittymistä, joilla autetaan työttömiä sekä työttömyysuhan alla olevia
 • Uusien toimintamallien syntyä, joilla toimijat yhdessä reagoivat poikkeustilan aihettamiin vaikutuksiin.
 • Toimijoiden tulee esittää kokeiluidea, joka vastaa johonkin näistä aiheista ja toteuttaa se. Toteutamisen avuksi tarjoamme INKA Satakunnan yhteistyöverkoston sekä hankkeemme tuen. Uudet, yllättävätkin kumppanuudet ja yhteiskehittämisen taidot korostuvat nyt haettavissa kokeiluissa.

Tarjouspyyntö

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun tarkoitus on suunnitella palvelukokemus käyttäjälähtöisesti siten, että se vastaa käyttäjän tarpeita ja toisaalta huomioi palveluntarjoajan liiketaloudelliset reunaehdot. Ensin siis on mietitty kuka on muotoiltavan palvelun asiakas – se jolle palvelusta on eniten hyötyä.

INKA palvelumuotoilee yhdessä eri toimijoiden kanssa palveluja monelle eri asiakasryhmälle:

 • Työllistymistä edistävissä palveluissa toimiville asiantuntijoille
  • Mm. uudet (digitaaliset) työkalut tai uudet tavat käyttää niitä, koulutukset, seminaarit, hackathonit, jne.
 • Työllistäville yrityksille
  • Mm. yhteistyöfoorumeja ja uudenlaisia valmennuspalveluja; tarjoamme työlle tekijöitä ja tukea työntekijän integroitumiseen uuteen työyhteisöön
 • Työnhakijoille mm. uusia digi- tai henkilökohtaisia palveluja ja näiden yhdistelmiä

Asiakaskehittäjäryhmä SATASIA

 • SATASIA-asiakaskehittäjät ovat tuoneet esiin erilaisia henkilöasiakkaiden tarpeita. Heidän mukaansa työllistymistä tukevissa palveluissa tärkeää on mm:
  • Helppous, yksinkertaisuus ja selkeys
  • Ratkaisukeskeisyys
  • Yksilöllisyys
  • Saavutettavuus
  • Oikea-aikaisuus
  • Sensitiivisyys
  • Joustavuus
  • Yhteensopivuus muiden palvelujen kanssa (esim. taloudelliset tuet)

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa SATASIA-toiminnasta

 

Homma haltuun!

Pilotissa testataan nopean työllistymisen palvelumallia sote- ja te-palvelujen rajapinnassa oleville ja kansainvälisen taustan-asiakkaille. Kokeilemme uusia digitaalisia työkaluja ja tuen tarpeen tunnistamisen, palveluohjauksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä tukevia elementtejä tiedolla johtamisen tueksi.

Palveluntuottajat: Satakoulutus/Motive Group Oy & Amiko Pori Oy

Tavoite: kokeilla uutta nopeaa työllistymistä edistävää palvelumallia

Kokeiltavat palvelumodulit:

Suomen kielitaidon kehittyminen – tuetaan erityisesti työelämäkielen suhteen sekä ryhmämuotoisena palveluna että ohjatusti työssä oppimalla

Kykyviisari Digityökalu tuen tarpeen tunnistamisen, palveluohjauksen kehittämiseen ja palvelun vaikuttavuuden arviointiin

MyGoals INKAssa kehitetty täysin uusi asiakkaan osaamisen tunnistamista, työllistymistä, digitaitoja ja elämänhallintaa ratkaisukeskeisesti tukeva mobiilisovellus. Sisältää kolme teemaa: työllistyminen, hyvinvointi ja talouden hallinta. Sovelluksessa kokeillaan tekoälyominaisuutta sopivan työn tai koulutuksen etsinnän tukemiseen.

Työskentelyjakson arviointilomake Tukee asiakkaan tavoiteorientaatiota, sopivan polun löytymistä myös palvelun jälkeen ja yhteistyötä työllistävän organisaation kanssa.

Omavalmentaja tukee asiakasta ja työnantajaa koko palveluprosessin ajan

Aikataulu: 5/2019 – 7/2020 – aikataulu joustaa ja jatkuu korona-tilanteen takia syksyllä 2020

Taidoilla töihin!

Pilotissa luodaan informaalin osaamisen tunnistamiseen ja yritysten osaamistarpeita vastaava toimintamalli.

Palveluntuottajat: Headai Oy:n ja BearlT Oy:n sekä Osaamisbotti Oy:n palvelukokonaisuudet

Tavoite: Muotoilla uusi toimintamalli, jolla tunnistetaan tarkasti yritysten työvoimatarpeet, työttömien työnhakijoiden informaali osaaminen ja kohtautetaan nämä tuloksellisesti.

Uudet kokeiltavat elementit: Digitaalisuutta ja tekoälyä sisältävät palvelumallit

Kohderyhmä: Nuoret, työttömät sekä työttömyysuhan alla olevat ja potentiaaliset työllistävät yritykset

Aikataulut: Headai 27.5.2019-31.6.2020 ja BearIT 1.8.2019-31.7.2020

 

 

Uutta nyt -Yhdessä!

Yhdessä! – minipiloteissamme tiivistetään työllisyyttä edistävien toimijoiden kumppanuutta, muotoillaan ja testataan uusia palvelumalleja!

Poikkeustilanne on vaikuttanut työllistymisen edistämisen parissa toimivien yhdistysten ja yritysten arkeen. Syntyi tarve etsiä ja kehittää nopeasti yhdessä uusia toimintatapoja entisten mallien lisäksi uusilla ja yllättävilläkin tavoilla. Kaksi minipilottiamme starttaavat kesän ja syksyn aikana. Toisen tuottaa Valovalmennus ry ja toisen Amiko Oy pilottia varten kokoamiensa yhteistyökumppanuuksiensa kautta.

Seuraa molempien pilottien kehittymistä täällä ja somessa – kerromme jatkuvasti lisää oivalluksista, jotka syntyvät matkan varrella.