Homma haltuun!

Pilotissa testattiin nopean työllistymisen palvelumallia sote- ja te-palvelujen rajapinnassa oleville ja kansainvälisen taustan asiakkaille.

Pilotissa kokeiltiin uusia digitaalisia työkaluja tuen tarpeen tunnistamisen ja palveluohjaukseen. Lisäksi kehitettiin vaikuttavuuden arviointia tiedolla johtamisen tueksi.

Palveluntuottajat: Satakoulutus/Motive Group Oy & Amiko Pori Oy.

Tavoite: kokeilla uutta nopeaa työllistymistä edistävää palvelumallia.

Kokeiltavat palvelumoduulit:

  • Suomen kielitaidon kehittyminen: kehitetään työelämäkieltä ryhmämuotoisena palveluna ja ohjatusti työssä oppimalla.
  • Kykyviisari: Digityökalu tuen tarpeen tunnistamiseen, palveluohjauksen kehittämiseen ja palvelun vaikuttavuuden arviointiin.
  • MyGoals: INKAssa kehitetty täysin uusi asiakkaan osaamisen tunnistamista, työllistymistä, digitaitoja ja elämänhallintaa ratkaisukeskeisesti tukeva mobiilisovellus. Sisältää kolme teemaa: työllistyminen, hyvinvointi ja talouden hallinta. Sovelluksessa kokeillaan tekoälyominaisuutta sopivan työn tai koulutuksen etsinnän tukemiseen.
  • Työskentelyjakson arviointilomake: Tukee asiakkaan tavoiteorientaatiota, sopivan polun löytymistä myös palvelun jälkeen ja yhteistyötä työllistävän organisaation kanssa.
  • Omavalmentaja: Tukee asiakasta ja työnantajaa koko palveluprosessin ajan.

Aikataulu: 5/2019–7/2020 – aikataulu joustaa ja jatkuu korona-tilanteen takia syksyllä 2020.