Taidoilla töihin!

Pilotissa luotiin informaalin osaamisen tunnistamiseen ja yritysten osaamistarpeisiin vastaava toimintamalli.

Palveluntuottajat: Headai Oy:n ja BearlT Oy:n sekä Osaamisbotti Oy:n palvelukokonaisuudet.

Tavoite: Muotoilla uusi toimintamalli, jolla tunnistetaan tarkasti yritysten työvoimatarpeet, työttömien työnhakijoiden informaali osaaminen ja kohtautetaan nämä tuloksellisesti.

Uudet kokeiltavat elementit: Digitaalisuutta ja tekoälyä sisältävät palvelumallit.

Kohderyhmä: Nuoret, työttömät sekä työttömyysuhan alla olevat ja potentiaaliset työllistävät yritykset.

Aikataulut: Headai 27.5.2019-31.6.2020 ja BearIT 1.8.2019-31.7.2020.