Yhdessä! -pilotti

”Parvessa paremmin perille”

Taustaa

Yhdessä-pilottia toteutettiin koronan aikaansaaman poikkeustilan vuoksi. Punaisena lankana pilotissa oli löytää uusia malleja kentän toimijoiden yhteistyön kehittämiseen ja alueen työllisyydenhoidon parantamiseen. Kentältä saatujen heikkojen signaalien perusteella yhteistyökumppaneiden oli helpompi toteuttaa korona-aikana pienempiä kokonaisuuksia kuin isoja, sillä mm. kokoontumisrajoitukset haittasivat arjen sujumista ja asiakkaiden kohtaamisia.

INKA Satakunta -projektin tavoitteena on muodostaa uudenlaisia kumppanuusverkostoja ja aktivoida uusia toimijoita kentälle. Tavoitteena pilotilla oli antaa kentän toimijoille mahdollisuus toteuttaa itseään ja esittää omiin havaintoihin perustuvia, mielestään toimivia malleja, joita tähän mennessä ei ole pystytty toteuttamaan mm. rahoituksen puuttuessa. Kilpailutus toteutettiin ”Black Box”-menetelmää käyttäen. Minipilottien lisäksi pilotissa kartoitettiin kentän toimijoiden toimintamalleja ja tarpeita työllisyyden ollessa keskiössä.

Tuosta sitä uutta työtä aidosti syntyy!” – erään toimijan kommentti

Pilotissa oli kahdeksan eri osiota/toimijaa ja toimijat edustivat satakuntalaisia yrityksiä, oppilaitoksia ja kolmatta sektoria. Budjetti pilotissa oli 2500 – 10 000 euroa per toimija. Pilotti jatkuu vuoden 2021 joulukuuhun. Syyskuuhun 2021 mennessä pilotissa on jo kontaktoitu noin 200 yhdistystä ja kolmannen sektorin toimijaa sekä kaikki Satakunnan kunnat. Uusia kumppanuuksia on syntynyt, kuten esimerkiksi yritys-oppilaitos-yhdistys tai yritys-yhdistys. Uudenlaisia näkökulmia vanhaan on saatu esimerkiksi ottamalla työnhakuopastukseen mukaan joukkueliikunta, digitaalisuus ja Green Care. Asiakkaat ovat päässeet ääneen Tarinoita Onnistumisista -kirjasessa nyt kun asiakaskehittäjäryhmä ei ole päässyt koronan vuoksi kokoontumaan. Julkaisuun pääsee tutustumaan täältä: https://issuu.com/valttityopaja/docs/inka_-_tarinoita_onnistumisista. Pilotti on myös mahdollistanut uusien hankeaihioiden synnyn: yksi on jo saanut rahoituksenkin ja toteutuu parhaillaan, neljä-viisi on kehittelyasteella. Pilotissa on toteutettu kymmeniä työhaastatteluita, sparrattu asiantuntijoita uuden toiminnan alkaessa ja se on välillisesti aikaansaanut kymmenelle nuorelle (kesä)työpaikan. Pilotin toteuttamisaikaa on vielä jäljellä ja varmasti uusia avauksia vielä syntyy. Palveluiden hankkijan näkökulmasta pilotti on antanut erilaisille kokeiluille ja uusille.

 

Pilotista löytyy julkaisuja myös muualta:

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kankaanpää/Tomi Kuusimäki

Taiteella uutta työtä! -raportti

 

Taidepiha

Taide osana hotellielämystä

 

Porin Narukera – Vaihtoaitiosta vakituiseksi -pilotti

 

”Tämä juttu oli muuten tosi kiva, kiitokset teille, kun päästiin mukaan. Tuntui, että oltiin vähän kuin ytimessä.” – erään toimijan kommentti